Hoppa till sidans innehåll

RÖSS årsmöte 6/2

24 JAN 2018 22:20
Nu är det dags för RÖSS årsmöte 2018. Årsmötet hålls kl 18.00 i klubblokalen i Hammar. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. RÖSS bjuder på kaffe, saft och fika.
  • Skapad: 24 JAN 2018 22:20

Årsmötet kommer enligt stadgarna att behandla följande punkter:

RÖSS verksamhetsberättelse för 2017 finnas snart här.

Räkenskaper för året 2017 fås via mail till This is a mailto link.

Anmäl er gärna till årsmötet genom att skicka ett mail till This is a mailto link

Föredragningslista för Rörviks Segelsällskaps Årsmöte 6/2 2017

$1. Fastställande av röstlängd för mötet.
$2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
$3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
$4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
$5. Fastställande av föredragningslista.
$6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
$7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
$8. Fastställande av årsbokslut
$9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
$10. Fastställande av medlemsavgifter.
$11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
$12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
$13. Val av
       a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
       b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
       c) en suppleant (ej obligatoriskt) för en tid av ett (1) år
       d) en eller två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
       e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
       f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud;.
$14. Övriga frågor.

 Välkomna! 

 Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Skribent: Claes Petersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

Postadress:
Rörviks SS - Segling
c/o Hinton, Hammarvägen 194
42165 Västra Frölunda

Besöksadress:
Hammars Badväg 41
42167 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: +46706878730, 1230851386
Fax: 1230851386
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Stort tack till

RÖSS Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

Bli RÖSS Sponsor

 

 

 

@rorviksss