Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Träning


Välkommen till RÖSS träningsgrupper!

Efter prova-på och seglarskola är man välkommen att fortsätta grön grupp. Grön Optimist eller Feva är en naturlig fortsättning på seglarskolan. Allt eftersom man lär sig mer fortsätter man i blå respektive röd grupp. Äldre seglare tränar Storbåt.

Här finns lite allmän information om hur träningsgrupperna är uppbyggda, hur man anmäler sig och vad som ingår. Under respektive träningsgrupp finns uppgifter om ledare, lagledare mm och under kalendern läggs alla tider in.

TRÄNINGSGRUPPER:

RÖSS har följande träningsgrupper:

  • Enmansbåt: OPTIMIST GRÖN, OPTIMIST BLÅ, OPTIMIST RÖD och STORBÅT (Laser & E-jolle)
  • Tvåmansbåt: FEVA
  • Flermansbåt: ALLSVENSKAN

 

TRÄNARE:

Våra ledare är otroligt viktiga för RÖSS och deras engagemang, kunskap och förmåga att förmedla glädjen med segling är grunden i vår verksamhet. Klicka här för att läsa om alla våra duktiga tränare

 

TIDER & TRÄNINGSCHEMA: 

Under respektive grupps kalender finns det noterat vilka tider som gäller.

 

ORGANISATION:

Segling är en individuell sport men i RÖSS träningsgruppen bildar man ett ”lag”, man tränar tillsammans, åker på kappseglingar tillsammans och gör roliga saker tillsammans så man blir kompisar både på vattnet och i land. Läs om RÖSS värdegrund Klicka

Varje träningsgrupp har en huvudtränare samt en förälder som lagledare.  Under respektive träningsgrupp finns telefonnummer och mailadresser till huvudtränare och lagledare i respektive grupp. Anmäl alltid till tränaren om du får förhinder.

Huvudtränaren: Ansvarar för träningen på vattnet, teori och planeringen av seglingen. Tränaren är också med på externa kappseglingar som coach. Till en träningsgrupp kan höra flera ledare som fungerar som medhjälpare eller som vikarie när huvudtränaren har förbinder. Under fliken Tränare kan man läsa om RÖSS duktiga tränare och här finns också telefonnummer.

Lagledaren: Är en förälder i gruppen som informerar och ansvarar för att lägga in uppgifter på hemsidan och hålla kalendern uppdaterad. Lagledaren är med i träningsutskottet och planerar tillsammans med tränaren externa regattor, resor, körningar av följebåtar, sociala aktiviteter mm. Lagledarrollen kan delas av två personer.

Alla föräldrar hjälps åt med olika uppgifter i gruppen och på arbetsdagar.

ANMÄLAN och val av träningsgrupp

RÖSS följer Svenska Seglarförbundets färgrektangel för anpassning av de olika träningsgrupperna i Optimistklassen. Detta för att säkerställa att alla seglare ska utveckla rätt saker och i rätt ordning i sin egen takt. Vi har också valt att sätta en 12-årsgräns för Röd Optimist grupp för att följa Idrotten Vill:s riktlinjer om att fokus på nationellt tävlande inte ska ske i allt för ung ålder.

Första steget efter Optimist-seglarskolan är Grön Optimist där grunden till kappsegling läggs. Vanligtvis seglar man ett till två år i Grön Optimist för att sedan ta steget vidare till Blå Optimist där det ligger ett större fokus på kappsegling.


Det större kappseglingsfokuset i Blå Optimist innebär att vi åker på regionala kappseglingar titt som tätt och lämpar sig för kappseglande seglare i åldern 8-13 år. Träningarna innehåller också mer tävlingsmoment som till exempel startträning och träningsrace.


Röd Optimist är steget efter Blå och i Röd Optimist seglar man från det året man fyller 12 år till och med det året man fyller 15 år och sedan är det dags att at steget vidare till en annan båtklass. Röda seglare tävlar och tränar under säsong nästan varje helg och det är det är både regionala och nationella tävlingar och läger.


RÖSS strävar efter att ha bra sammanhållning mellan ungdomarna i de olika Optimistgrupperna. Särskilt Blå och Röd Optimist då flera kappseglingar seglas tillsammans. Dessa två träningsgrupper tränar därför oftast samma dagar för att dels utnyttja möjligheterna med stora startfält men också för att få en bra sammanhållning mellan de olika grupperna.


Segling är en sport där seglare på olika nivå kan träna tillsammans eftersom alla seglare oavsett nivå seglar på samma bana och att man inom Optimistjolleklassen använder samma redskap oberoende av utövarens storlek. På så sätt skulle man kunna ha en enda träningsgrupp där alla är med, men segling innehåller också mycket teori som lärs ut på flera olika sätt beroende på seglarnas utveckling, ålder och mognad. För att seglarna ska uppmärksammas rätt och utvecklas i sin takt har RÖSS valt att följa SSF:s riktlinjer med Grön, Blå och Röd nivå, och vi tar också hänsyn till barn och ungdomars ålder utifrån den sociala aspekten.


RÖSS har här skapat kriterier och riktlinjer för respektive träningsgrupp, vilket sammanfattas enligt tabellen nedan. Byte mellan grupperna gör vi antingen under sommaren (juli) eller vid årskiftet. 

 

 

Kapacitetsprofiler

För att alla seglare, även föräldrar lättare ska förstå vad respektive seglare behöver utveckla samt vad man tränare på i respektive träningsgrupp har RÖSS tagit SSF:s kapacitetsprofil och definierat olika kriterier för varje grupp. Nedan finner ni kapacitetsprofilen för respektive grupp. Meningen är att man tränar för att förbättra respektive punkt i kapacitetsprofilen. Tränaren använder dessa kapacitetsprofiler i alla träningsgrupper för att utforma träningen så bra som möjligt. I Röd Optimist och till viss del i Blå Optimist går tränare också igenom dessa kapacitetsprofiler med seglarna för att de lättare ska få en förståelse för vad de är duktiga på och vad de behöver utveckla för att bli ännu bättre seglare! 

Kapacaitetsprofil Grön Optimist
Kapacaitetsprofil Blå Optimist
Kapacaitetsprofil Röd Optimist

 

I träningsavgiften igår:

  • HÖST- RESPEKTIVE VÅRTRÄNING enligt träningsschema
  • DAGLÄGER, I träningen ingår ett par dagars dagläger i respektive vår- och höstträning. Tider för detta beslutas i respektive träningsgrupp, det kan vara ett par dagar på sommarlovet eller ett antal helgdagar.
  • EXTERNA REGATTOR Gemensamt deltagande på utvalda regattor, tränare följer med som coach. Vid regattor med övernattning på annan ort betalar deltagande seglare för tränarnas mat och boende.
  • TORSDAGSSEGLINGAR I RÖSS, grön grupp har egen tränare och träning på torsdagarna
  • SOMMARTRÄNING, under några utvalda veckor under sommaren bedriver klubben gemensamma träning för seglarna i RÖSS olika träningsgrupper.
  • FYSTRÄNING UNDER VINTERHALVÅRET, inomhus-fys respektive utomhus-fys/löpning. Fysträningen är en viktig del av träningsverksamheten, både ur träningssynpunkt och social synpunkt och särskilt viktigt om man inte har någon annan vinteraktivitet som ger mycket fysisk träning.
  • VINTERTRÄNING (Upplägg olika beorende vilken seglingsgrupp)

 

För information om respektive grupp se länkar nedan:

Arbetsrum Senast ändrat
Optimist Grön 2021-05-15
Optimist Blå 2021-05-15
Optimist Röd 2020-03-23
Feva 2018-02-07
Storbåt 2021-05-15

 

 

 

 

Postadress:
Rörviks SS - Segling
c/o Kjellberg, Möttviksvägen 10B
42166 Västra Frölunda

Besöksadress:
Hammars Badväg 41
42167 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: +46723333252, 1230851386
Fax: 1230851386
E-post: info.rorviksss@gmail...

Se all info

HUVUDPARTNER

PARTNERS