SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rörviks Segelsällskap
Välkomna till årsmöte i Rörviks Segelsällskap!
2024-01-24 00:35

Onsdagen 6 mars 2023 kl 18:00 träffas vi i Hammar och går igenom det gångna året och väljer in delar av styrelsen för att säkerställa ett riktigt positivt seglarår 2024.  Dagordning med punkter som enligt stadgar ska behandlas under årsmötet finner ni nedan.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

Hjärtligt välkomna

Styrelsen genom Mattias Kjellberg, Ordförande 

 

=============================
Enligt stadgar ska vid årsmötet följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fastställande av årsbokslut
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  c) en suppleant (ej obligatoriskt) för en tid av ett (1) år
  d) en eller två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande; 
  f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 14. Övriga frågor.

Nyhetsarkiv
Från klubb till OS2024-07-22 10:49
Sista torsdagsregattan2023-09-14 21:16
Sommarträning2023-06-12 13:10
RÖSSdagen Sprintregatta2023-06-06 21:30
Sol vind och pokaler2023-05-27 16:51
Rikskvals resultat2023-05-18 06:41
2023-04-15 09:00
Uppstartsläger2023-03-03 09:00
Utmärkelser 20222022-12-10 11:45
SM guld till Rössare2022-11-27 22:33
Nytt år och ny hemsida2022-11-27 20:44
 
Samarbetspartners
Lokala sponsorer