SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rörviks Segelsällskap
Årsmöte 1/3 2023 kl 18:00 i Hammar
2023-01-15 12:06

Hej alla RÖSSare 

 

Välkomna till årsmöte i Rörviks Segelsällskap!


Onsdagen 1 mars 2023 kl 18:00 träffas vi i Hammar och går igenom det gångna året och väljer in delar av styrelsen för att säkerställa ett riktigt positivt seglarår 2023. 

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

Kaffe, bullar & annat finns på plats till alla medlemmar.

 

Enligt stadgar ska vid årsmötet följande behandlas och protokollföras:
                1.            Fastställande av röstlängd för mötet.
                2.            Val av ordförande och sekreterare för mötet.
                3.            Val av protokolljusterare och rösträknare.
                4.            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
                5.            Fastställande av föredragningslista.
                6.            a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
                               b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det                                 senaste räkenskapsåret.
                7.            Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste                                       räkenskapsåret.
                8.            Fastställande av årsbokslut
                9.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
                10.          Fastställande av medlemsavgifter.
                11.          Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det                                       kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
                12.          Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
                13.          Val av
                                a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
                                b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
                                c) en suppleant (ej obligatoriskt) för en tid av ett (1) år
                                d)en eller två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte                                                  styrelsens ledamöter delta;
                                e)två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall                                    utses till ordförande; 
                                f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att                                                  representera med ombud;.
                14.          Övriga frågor.

 

Hjärtligt välkomna

 

Styrelsen genom Mattias Kjellberg, Ordförande Rörviks Segelsällskap

 
Samarbetspartners
Lokala sponsorer